Obmann/Sektionsleiter: Johann Zlydnyk
Adresse: St.Peterstrasse 52, 9020 Klagenfurt
Telefon: 0664 212 01 50
E-Mail: mozly@chello.at
Startseite: www.esv-klagenfurt.at
ZVR-Zahl: 039181026